(BĐT) - Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 7 gói thầu các công việc cho giai đoạn chuẩn bị Dự án Đầu tư xây dựng nhà học đa năng - Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện 1 số gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Gói thầu Tư vấn Kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường; Gói thầu Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế cơ sở; Gói thầu Giám sát khảo sát địa chất.