2.263 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3), tỉnh Hưng Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo đó, Nhà đầu tư là Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II. Mục tiêu Dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, quy mô Dự án 180,5 ha.

Vốn đầu tư Dự án 2.263 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 339,57 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động.

Dự án thực hiện tại các phường Dị Sử, Phùng Chí Kiên và các xã Hưng Long, Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Thời hạn hoạt động của Dự án từ ngày quyết định chủ trương đầu tư đến ngày 17/11/2056. Tiến độ thực hiện Dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư