(BĐT) - Tại 2 gói thầu số 59 và 61 thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) diễn ra mới đây ghi nhận 3 nhà thầu vượt qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) để vào vòng đánh giá HSĐXTC. 
Có 5 nhà thầu nộp HSDT nhưng chỉ 1 nhà thầu lọt vào vòng đánh giá tài chính tại Gói thầu số 59 Cung cấp và lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Ảnh: Thế Hạnh

Có 5 nhà thầu nộp HSDT nhưng chỉ 1 nhà thầu lọt vào vòng đánh giá tài chính tại Gói thầu số 59 Cung cấp và lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh. Ảnh: Thế Hạnh

Đây là 2 gói thầu lớn, trị giá hàng trăm tỷ đồng mỗi gói, đã thu hút đến 31 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT) và từng xảy ra kiến nghị,“đôi co” giữa các nhà thầu tham dự và bên mời thầu ngay trong lễ mở HSĐXKT.

Gói thầu 61: Hai nhà thầu lọt vào vòng đánh giá đề xuất tài chính

Đầu tháng 3/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 59 Cung cấp và lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh và Gói thầu số 61 Cung cấp và lắp đặt thiết bị tim mạch + thăm dò chức năng + nội soi chẩn đoán thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Gói thầu số 61 gồm 3 phần: Phần 1 (thiết bị nội soi chẩn đoán), Phần 2 (thiết bị chụp mạch số hóa xóa nền) và Phần 3 (thiết bị chuyên ngành). Gói thầu này có 18 nhà thầu mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 5 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định, gồm: Công ty CP Armephaco (Nhà thầu Armephaco), Liên danh Công ty CP Trang thiết bị y tế Vĩnh Khanh - Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa (Liên danh Vĩnh Khanh - Anh Khoa), Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex (Nhà thầu Vimedimex), Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông (Nhà thầu Phương Đông) và Công ty TNHH Thiết bị y tế Thiên Nam (Nhà thầu Thiên Nam).

Theo Biên bản mở HSĐXKT Gói thầu số 61, Nhà thầu Armephaco tham gia Phần 2. Nhà thầu Vimedimex tham gia Phần 2 và Phần 3. Nhà thầu Phương Đông tham gia Phần 3. Nhà thầu Thiên Nam tham gia Phần 3. Liên danh Vĩnh Khang - Anh Khoa tham gia Phần 1 và Phần 2.

Lễ mở HSĐXTC diễn ra trong tuần qua ghi nhận, có hai nhà thầu vượt qua bước đánh giá HSĐXKT để vào vòng đánh giá đề xuất tài chính. Đó là nhà thầu Armephaco (Phần 2) và Vimedimex (Phần 3). HSĐXTC của cả hai nhà thầu đều còn nguyên niêm phong, hiệu lực của HSĐXTC là 120 ngày. Giá dự thầu của Armrphaco là 63.450.000.000 VND, của Vimedimex là 19.685.000.000 VND. Cả hai nhà thầu đều không có thư giảm giá. 

Gói thầu 59: Chỉ một nhà thầu đáp ứng kỹ thuật

Gói thầu số 59 có 13 nhà thầu đã mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu có 5 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định, gồm: Công ty CP Nghiên cứu và phát triển công nghệ y tế Việt Nam (Nhà thầu VIET METEC), Công ty CP Xuất nhập khẩu TP.HCM (Nhà thầu YTECO), Công ty TNHH Công nghệ Phương Nam (Nhà thầu Phương Nam), Liên danh Công ty CP Xuất nhập khẩu khoáng sản - Công ty CP Trang thiết bị và Công trình y tế (Liên danh Khoáng sản - Công trình y tế), Liên danh Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Sông Hồng - Công ty CP Công nghệ quốc gia.

Thông tin chủ yếu được công bố tại buổi mở HSĐXKT cho thấy, Nhà thầu VIET METEC và Nhà thầu Phương Nam đều không nộp bảo lãnh dự thầu và không có thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu. Ngoài ra, Nhà thầu VIET METEC có nộp đơn kiến nghị vào ngày 4/1/2019; và nhà thầu này không có thông tin về hiệu lực của HSDT, không có thông tin về HSĐXTC. HSDT của Nhà thầu YTECO và hai liên danh còn lại tuân thủ các quy định và không có gì đặc biệt.

Theo quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật, chỉ có Liên danh Khoáng Sản - Công trình y tế đủ điều kiện để bước vào vòng đánh giá HSĐXTC.

Thông tin tại buổi mở HSĐXTC cho thấy, Liên danh Khoáng Sản - Công trình y tế có giá dự thầu là 205.165.000.000 VND và không có thư giảm giá.

Hai gói thầu nêu trên có quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra ồn ào với rất nhiều đơn kiến nghị của các nhà thầu và hiện tượng lộn xộn trong buổi mở HSĐXKT. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, toàn bộ đơn kiến nghị của các nhà thầu liên quan đến 2 gói thầu này đều đến từ những nhà thầu chưa đủ tư cách hợp lệ để dự thầu, chưa đăng ký điều kiện kinh doanh thiết bị y tế nên Chủ đầu tư, Bên mời thầu sau khi xem xét các quy định vẫn tiến hành mở thầu và đánh giá HSĐXTC bình thường.