(BĐT) - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc và Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân. Đây là 2 dự án đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BLT (xây dựng – thuê dịch vụ - chuyển giao) với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng. Lý do hủy kết quả là sau 2 năm đàm phán, thương thảo hợp đồng không thành công với nhà đầu tư.
Sau khi được chỉ định thầu, nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh thiết kế nhà máy, tổng mức đầu tư, tăng giá dịch vụ xử lý rác nhưng địa phương không đồng ý. Ảnh minh họa: Trần Trâm

Sau khi được chỉ định thầu, nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh thiết kế nhà máy, tổng mức đầu tư, tăng giá dịch vụ xử lý rác nhưng địa phương không đồng ý. Ảnh minh họa: Trần Trâm

Cả 2 dự án đều do Sở Xây dựng tỉnh An Giang lập đề xuất và trực tiếp mời thầu, được tổ chức mời thầu rộng rãi trong năm 2018 nhưng mỗi dự án chỉ có 1 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển là Liên danh Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam - Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long (cả 2 thành viên nhà đầu tư đều có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Liên danh nhà đầu tư ở cả 2 dự án này đã vượt qua bước sơ tuyển và sau đó được UBND tỉnh An Giang chỉ định thầu.

Cụ thể, Dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc có tổng vốn đầu tư 141,451 tỷ đồng, được xây dựng tại xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc. Thời gian thực hiện hợp đồng Dự án là 30 năm (không tính thời gian xây dựng). Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu thực hiện Dự án được ban hành ngày 12/7/2019.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân có tổng vốn đầu tư dự kiến là 79,082 tỷ đồng, được xây dựng tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân. Thời gian thực hiện hợp đồng Dự án là 20 năm (không tính thời gian xây dựng). Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu thực hiện Dự án được ban hành ngày 25/6/2019.

Về cơ cấu vốn đầu tư tại 2 dự án PPP trên, Nhà nước không góp vốn. Vốn đầu tư của các dự án bao gồm vốn sở hữu của nhà đầu tư và vốn nhà đầu tư huy động. Đơn giá dịch vụ dự kiến để nhà đầu tư hoàn vốn khi nhà máy đi vào vận hành xử lý rác thải rắn là 380.000 đồng/tấn.

Ngày 18/8/2021, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Lê Minh Diệt - Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, sau khi có quyết định chỉ định thầu, Sở Xây dựng Tỉnh và Liên danh nhà đầu tư đã đàm phán rất nhiều lần nhưng không thống nhất được các nội dung trong dự thảo hợp đồng. Do bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài gần 2 năm nay, việc đàm phán, thương thảo hợp đồng chủ yếu diễn ra trong môi trường online (đã có khoảng 40 cuộc đàm phán online) nhưng vẫn không thống nhất được. Theo quy định, việc đàm phán diễn ra trong thời gian 180 ngày, nhưng sau đó Sở đã gia hạn thêm 320 ngày nữa. Sau đó UBND tỉnh An Giang tiếp tục gia hạn, tổng thời gian đến tháng 8/2021 đã hơn 2 năm. Trong quá trình đàm phán, Liên danh nhà đầu tư đề xuất được điều chỉnh thiết kế nhà máy xử lý rác, rà soát và điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án, tăng giá dịch vụ sau khi nhà máy đi vào hoạt động lên hơn 400.000 đồng/tấn rác nhưng phía UBND tỉnh An Giang và Sở Xây dựng Tỉnh không đồng ý. Hiện nay, Công ty CP Xây dựng Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng đang thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn, cụm Long Xuyên, An Giang theo phương thức PPP, hợp đồng BLT với mức giá dịch vụ 398.000 đồng/tấn nên mức giá dịch vụ mà địa phương có thể điều chỉnh tăng cho Liên danh nhà đầu tư 2 dự án trên là 398.000 đồng/tấn.

Theo ông Lê Minh Diệt, sau khi hủy kết quả chọn nhà đầu tư, tỉnh An Giang sẽ tổ chức rà soát, nghiên cứu thêm về tính khả thi, công nghệ xử lý rác áp dụng tại 2 dự án nêu trên, sau đó tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện.