2 dự án khu đô thị tại Bến Tre cùng về tay 1 chủ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre vừa công khai danh sách nhà đầu tư đạt đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Dự án Đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hóa và Dự án Đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ An với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.
Hai dự án Khu đô thị mới Mỹ Hóa và Khu đô thị mới Mỹ An được đầu tư tại xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Ảnh: St
Hai dự án Khu đô thị mới Mỹ Hóa và Khu đô thị mới Mỹ An được đầu tư tại xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Ảnh: St

Theo đó, mỗi dự án có 1 nhà đầu tư đạt đánh giá sơ bộ. Mặc dù tư cách pháp nhân của nhà đầu tư tại mỗi dự án là khác nhau, nhưng theo tìm hiểu, 2 doanh nghiệp này có nhiều điểm chung.

2 dự án trên đều là dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, Dự án Đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá (KĐT Mỹ Hóa) được đầu tư trên diện tích khoảng 48,7 ha tại xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre. Dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị mới với chức năng dịch vụ tổng hợp gắn kết với khu trung tâm hành chính TP. Bến Tre, tổng chi phí thực hiện là 738,826 tỷ đồng.

Nhà đầu tư Dự án phải đáp ứng tư cách hợp lệ, có năng lực tài chính với vốn điều lệ tối thiểu 74 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tối thiểu 111 tỷ đồng, vốn huy động 628 tỷ đồng. Về năng lực, kinh nghiệm, nhà đầu tư từng tham gia thực hiện 1 dự án với vai trò góp vốn có tổng mức đầu tư không thấp hơn 370 tỷ đồng, giá trị vốn chủ sở hữu tham gia không thấp hơn 56 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 5 năm gần đây. Hoặc nhà đầu tư tham gia thực hiện 2 dự án với vai trò nhà thầu chính, giá trị gói thầu/hợp đồng tối thiểu 222 tỷ đồng, đã kết thúc trong 5 năm gần đây. Hoặc đối tác cùng thực hiện 2 dự án với vai trò nhà thầu chính, giá trị gói thầu/hợp đồng tối thiểu 222 tỷ đồng, đã kết thúc trong 5 năm gần đây.

Dự án Đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ An (KĐT Mỹ An) được đầu tư trên diện tích 48,8 ha tại xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, tổng chi phí thực hiện là 785,687 tỷ đồng. Tại dự án này, nhà đầu tư phải đáp ứng tư cách hợp lệ, có năng lực tài chính với vốn điều lệ tối thiểu 79 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tối thiểu 118 tỷ đồng, vốn huy động 668 tỷ đồng. Về năng lực, kinh nghiệm, nhà đầu tư phải tham gia thực hiện 1 dự án với vai trò góp vốn có tổng mức đầu tư không thấp hơn 393 tỷ đồng, giá trị vốn chủ sở hữu tham gia không thấp hơn 59 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 5 năm gần đây. Hoặc nhà đầu tư tham gia thực hiện 2 dự án với vai trò nhà thầu chính, giá trị gói thầu/hợp đồng tối thiểu 236 tỷ đồng, đã kết thúc trong 5 năm gần đây. Hoặc đối tác cùng thực hiện 2 dự án với vai trò nhà thầu chính, giá trị gói thầu/hợp đồng tối thiểu 236 tỷ đồng, đã kết thúc trong 5 năm gần đây.

Dự án đầu tư có tính chất tương tự được đánh giá đạt là công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở thương mại, dịch vụ thương mại.

Kết quả, tại Dự án KĐT Mỹ Hóa, chỉ có 1 nhà đầu tư đạt đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, đó là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mỹ Hóa (Công ty Mỹ Hóa). Tương tự, tại Dự án KĐT Mỹ An, chỉ có 1 nhà đầu tư đạt đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, đó là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Mỹ An (Công ty Mỹ An).

Mặc dù có tư cách pháp nhân khác nhau, nhưng 2 nhà đầu tư đều là doanh nghiệp được thành lập từ tháng 6/2020, có trụ sở cùng tại địa chỉ 910/1 đường Võ Nguyên Giáp, Ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre. Vốn điều lệ của 2 doanh nghiệp này đều là 150 tỷ đồng và cùng do ông Hà Thế Hùng là người đại diện theo pháp luật.

Cổ đông sáng lập Công ty Mỹ Hóa gồm: Công ty CP Đầu tư VECI và 5 cá nhân: Đoàn Văn Đàn, Hà Thế Hùng, Lê Vũ Hồng Hải, Vũ Thái Sơn, Nguyễn Quang Huy.

4 cổ đông sáng lập ra Công ty Mỹ Hóa có cổ phần tại Công ty Mỹ An gồm: Công ty CP Đầu tư VECI, Hà Thế Hùng, Nguyễn Quang Huy, Vũ Thái Sơn. Ngoài ra, cổ đông còn lại của Công ty Mỹ An là cá nhân Nguyễn Như Hiệp.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư VECI được thành lập từ tháng 1/2008, do ông Hà Thế Hùng là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 25 tỷ đồng.

Là nhà đầu tư duy nhất đạt đánh giá sơ bộ, Công ty Mỹ An và Công ty Mỹ Hóa, hay nói cách khác là Công ty CP Đầu tư VECI và nhóm cổ đông đang có cơ hội lớn trở thành nhà đầu tư thực hiện 2 dự án khu đô thị mới tại Bến Tre. UBND tỉnh Bến Tre cũng đã thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư đối với 2 dự án này.

Chuyên đề