#Khu đô thị mới Mỹ Hóa
Hai dự án Khu đô thị mới Mỹ Hóa và Khu đô thị mới Mỹ An được đầu tư tại xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Ảnh: St

2 dự án khu đô thị tại Bến Tre cùng về tay 1 chủ

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre vừa công khai danh sách nhà đầu tư đạt đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Dự án Đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hóa và Dự án Đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ An với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.