2 doanh nghiệp bị xử phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP GTNFoods và Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên do chậm công bố thông tin liên quan đến tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), báo cáo tài chính (BCTC). Mỗi doanh nghiệp phải nộp phạt 70 triệu đồng.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã không nhận được đúng hạn các tài liệu về Phương án sáp nhập tổng thể và Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP và GTNFoods có nội dung về tỷ lệ hoán đổi sáp nhập trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Ngoài ra, GTNFoods cũng không công bố đúng thời hạn BCTC năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 18/3/2021; tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 14/2/2020).

Đối với Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: BCTC kiểm toán năm 2020, BCTC quý I/2020, Báo cáo thường niên năm 2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT-CTC ngày 20/9/2020 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty CP Gia Lai CTC.

Theo Điểm a Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với mỗi doanh nghiệp trên.

Chuyên đề