(BĐT) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành 2 quyết định xử phạt đối với các cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các vi phạm này chủ yếu liên quan đến hành vi báo cáo không đúng thời hạn về thực hiện giao dịch chứng khoán.

Ngày 15/9/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 231/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Xuân Thịnh (TP. Hải Phòng) - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn HAPACO (mã chứng khoán: HAP).

Theo đó, ông Vũ Xuân Thịnh bị xử phạt 22,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch khi đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu HAP từ ngày 6/10 - 5/11/2020.

Dù không thực hiện được giao dịch, nhưng đến ngày 20/11/2020, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của ông Vũ Xuân Thịnh.

Trước đó, ngày 14/9/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thế Long (TP. Hải Phòng).

Theo đó, ông Phạm Thế Long - Thư ký Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán: VIP) bị phạt tiền 5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thanh tra UBCKNN cho biết, ông Phạm Thế Long đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Được biết, từ ngày 4 - 7/5/2021, ông Phạm Thế Long bán 24.900 cổ phiếu VIP (tương ứng 249.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VIP) nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.