#vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
2 cá nhân bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

2 cá nhân bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

(BĐT) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành 2 quyết định xử phạt đối với các cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các vi phạm này chủ yếu liên quan đến hành vi báo cáo không đúng thời hạn về thực hiện giao dịch chứng khoán.