(BĐT) - Hai cá nhân vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 26/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 220/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Chí Cường (TP.HCM) - cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (mã chứng khoán: FTM).

Cụ thể, ông Nguyễn Chí Cường sở hữu 2.704.220 cổ phiếu FTM (chiếm tỷ lệ 5,41%). Ngày 9/10/2019, ông Cường bán 862.080 cổ phiếu FTM làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu xuống 1.842.140 cổ phiếu FTM (3,68%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2019, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới nhận được công bố thông tin Báo cáo sở hữu không còn là cổ đông lớn của ông này.

Với hành vi vi phạm này, ông Nguyễn Chí Cường đã bị xử phạt với số tiền lên đến 30 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 25/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 218/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hảo (TP. Hà Nội). Bà Hảo cũng bị xử phạt với số tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bà Nguyễn Thị Hảo, người có liên quan của ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB), bị xử phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch mua và bán 30.510 cổ phiếu TPB từ ngày 28/2/2019 đến ngày 2/4/2019 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.