(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu đoạn từ Km31+500 đến cuối tuyến Dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định với tổng mức đầu tư 2.655,27 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý II/2021, Bên mời thầu sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km31+500 đến cuối tuyến (giá gói thầu 893,3 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đoạn từ Km31+500 đến cuối tuyến (giá gói thầu 5,68 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn kiểm định chất lượng công trình đoạn từ Km31+500 đến cuối tuyến (giá gói thầu 1,677 tỷ đồng). Gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình đoạn từ Km31+500 đến cuối tuyến (giá gói thầu 2,423 tỷ đồng) sẽ được chào hàng cạnh tranh qua mạng trong quý II/2021. Gói thầu Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào khai thác sử dụng (giá gói thầu 0,645 tỷ đồng) sẽ được đấu thầu rộng rãi vào quý II/2022.