(BĐT) - Tòa án nhân dân tối cao vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua sắm trang thiết bị làm việc cho các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sử dụng ngân sách nhà nước, với tổng dự toán 180,77 tỷ đồng. Hiện tại, 2 gói thầu thuộc Dự án đang được tổ chức đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, với thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 90 ngày, gồm: Gói thầu số 1 Mua sắm bàn ghế phòng xử án (86,17 tỷ đồng) và Gói thầu số 2 Mua sắm máy photocopy siêu tốc (94 tỷ đồng).