1.677 tỷ đồng mua thuốc cho Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2022 - 2023 của Bệnh viện, với tổng dự toán 1.677,42 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu đang được lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, gồm: Gói thầu Thuốc generic (giá dự toán 1.167,582 tỷ đồng) và Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá dự toán 509,838 tỷ đồng), dự kiến mở thầu ngày 21/12/2022.

Nguồn kinh phí thực hiện được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán; nguồn thu hợp pháp khác. Thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề