(BĐT) - Bộ Công Thương cho biết, năm 2016, hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, Bộ đã bãi bỏ 14 thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện đơn giản hóa 50 TTHC khác.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Công Thương, những nỗ lực đó là chưa đủ, bởi cải cách TTHC không chỉ là việc thay đổi để TTHC đơn giản hơn mà còn phải hướng đến việc minh bạch và hiện đại hóa các TTHC này. Do đó, trong năm tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các TTHC để tiếp tục sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định, TTHC của ngành còn chưa phù hợp với thực tế.

Hiện số TTHC Bộ Công Thương thực hiện ở 4 cấp là 447 TTHC. Trong đó, ở cấp Trung ương là 298 TTHC; cấp tỉnh là 136 TTHC; cấp huyện là 10 TTHC và 3 TTHC cấp xã.