14 nhà thầu dự Gói thầu Mua sắm thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Mắt TP.HCM vừa mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2022 - 2023. Có 16 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT). Đến thời điểm đóng thầu, có 14 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), 2 nhà thầu không nộp HSDT là Công ty TNHH Phát triển và Công ty CP Thiên Trường.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên gồm 13 mặt hàng tương ứng với 13 phần, phạm vi mua 84.235 thủy tinh thể mềm, đơn tiêu; sử dụng kinh phí từ nguồn thu viện phí, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện. HSMT được phát hành từ ngày 8/7 - 5/8/2022. Dự toán Gói thầu là 231.752.205.000 đồng.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, một số nhà thầu có số lượng hàng hóa dự thầu gồm nhiều mã hàng hóa như: Công ty TNHH Thương mại Bách Quang (21.495 cái); Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (21.495 cái); Công ty TNHH Dược phẩm Thiết bị y tế Việt Long (21.495 cái)…

Chuyên đề