Việc kiểm tra các trạm thu phí giúp cơ quan chức năng đánh giá doanh thu thực tế và các thiết bị công nghệ đang áp dụng.
Nhiều tài xế tập trung đề nghị miễn phí qua trạm BOT Phả Lại sáng 27/12/2018 khi trạm này bắt đầu thu phí.

Nhiều tài xế tập trung đề nghị miễn phí qua trạm BOT Phả Lại sáng 27/12/2018 khi trạm này bắt đầu thu phí.

Tổng cục Đường bộ ngày 11/3 yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ I, III, IV lập kế hoạch giám sát tại trạm thu phí BOT trên quốc lộ và cao tốc. Công tác này phải hoàn thành trong quý 2 và báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ.

Cục Quản lý Đường bộ I giám sát các trạm thu phí: Phả Lại trên quốc lộ 18; Tam Nông quốc lộ 32; cầu Thái Hà; Tiên Cựu quốc lộ 10 và trạm thu phí Km11+625, quốc lộ 38.

Cục Quản lý Đường bộ III giám sát trạm thu phí Km1807+500 đường Hồ Chí Minh; trạm Km1747 đường Hồ Chí Minh. Cục Quản lý Đường bộ IV giám sát các trạm: cầu Rạch Miễu; cầu Cổ Chiên; cầu Mỹ Lợi và trạm Km1661+600 tỉnh Bình Thuận.

Theo Tổng cục Đường bộ, việc giám sát nhằm giúp cơ quan chức năng đánh giá doanh thu thực tế tại trạm thu phí và thiết bị công nghệ đang áp dụng, từ đó có biện pháp khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí đường bộ.

Theo Vnexpress