11 tháng năm 2022, ngành GTVT xử phạt vi phạm 261,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, 11 tháng năm 2022, Thanh tra Bộ đã thực hiện tổng số 27 cuộc thanh tra, kiểm tra; riêng tháng 11/2022 tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Theo Bộ GTVT, nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra đều có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số lĩnh vực như công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng công trình, công tác tổ chức cán bộ, công tác đăng kiểm phương tiện, kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ...

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ đã xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách còn bất cập, chưa phù hợp thực tiễn, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác cán bộ tại một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ; chấn chỉnh công tác đảm bảo tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công một số dự án, đặc biệt là các dự án cao tốc cam kết thông xe kỹ thuật trong năm 2022.

Trong 11 tháng năm 2022, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ GTVT và Thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện 63.170 cuộc thanh tra, kiểm tra; quyết định xử phạt 46.608 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt trên 261,6 tỷ đồng; tạm giữ 310 ô tô; đình chỉ hoạt động 69 bến và 130 phương tiện thủy nội địa; giám sát 1.072 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 977 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Chuyên đề