(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 11 tháng năm 2019, cơ quan này đã thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá khoảng 463 triệu USD.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến 20/11/2019, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 72 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/11/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.669 triệu USD, tương đương khoảng 38.641 tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp phát khoảng 1.160 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 509 triệu USD.

Trả nợ nước ngoài của Chính phủ trong tháng 11/2019 (tính đến ngày 20/11/2019) khoảng 2.513 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2019, trả nợ nước ngoài của Chính phủ khoảng 47.968 tỷ đồng. Trong đó, nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 28.192 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 19.776 tỷ đồng.