100% kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được xử lý, trả lời

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại Hội nghị Triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 diễn ra ngày 28/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho biết, đến nay, 100% kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đã được các bộ xử lý, trả lời.
Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Theo Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của Tổ công tác sau khi được thành lập đã có tác động lan tỏa mạnh mẽ, tạo áp lực, thúc đẩy các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiều vấn đề tồn tại, bất cập, chậm được xử lý, giải quyết có liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương được khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

“Số lượng nhiệm vụ quá hạn đến nay chỉ còn 1,8%, giảm 23,4% so với năm 2016. Các nhiệm vụ giao tại các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng tiến độ …”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đối với xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho hay, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 6/2020, Chính phủ nhận được 336 kiến nghị. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, các bộ đã xử lý, trả lời 336/336 kiến nghị.

Bên cạnh đó, kênh tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tiếp tục phát huy hiệu quả. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở các kiến nghị của Tổ công tác cũng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

Chuyên đề