Jack Ma là tỷ phú châu Á duy nhất có mặt trong danh sách này...

Theo thống kê của Forbes, 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ qua đều có tài sản tăng thêm ít nhất 40 tỷ USD so với vào năm 2010. Tổng tài sản tăng thêm của họ là 555 tỷ USD. 

Trong danh sách này, 8 người có hơn 80% tài sản đến từ cổ phần tại công ty do họ sáng lập hoặc từng điều hành, bao gồm Steve Ballmer, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... 

Dưới đây là 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất trong thập kỷ qua.

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 1

10. Jack Ma (Trung Quốc) 

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 40,8 tỷ USD 

Tài sản năm 2019: 42 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 1,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Alibaba

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 2

9. Sergey Brin (Mỹ)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,3 tỷ USD 

Tài sản năm 2019: 58,8 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 17,5 tỷ USD 

Nguồn tài sản: Alphabet (công ty mẹ Google)

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 3

8. Steve Ballmer (Mỹ)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,8 tỷ USD 

Tài sản năm 2019: 56,3 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 14,5 tỷ USD 

Nguồn tài sản: Microsoft
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 4

7. Warren Buffett (Mỹ)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 41,8 tỷ USD 

Tài sản năm 2019: 88,8 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 47 tỷ USD 

Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 5

6. Larry Page (Mỹ)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 43,5 tỷ USD 

Tài sản năm 2019: 61 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 17,5 tỷ USD 

Nguồn tài sản: Alphabet
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 6

5. Amancio Ortega (Tây Ban Nha)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 49,9 tỷ USD 

Tài sản năm 2019: 74,9 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 25 tỷ USD 

Nguồn tài sản: Inditex (công ty mẹ Zara)
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 7

4. Bill Gates (Mỹ)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 54,6 tỷ USD 

Tài sản năm 2019: 107,6 tỷ USD

Tài sản năm 2010: 53 tỷ USD 

Nguồn tài sản: Microsoft
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 8

3. Mark Zuckerberg (Mỹ)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 68 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 72 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 4 tỷ USD 

Nguồn tài sản: Facebook
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 9

2. Bernard Arnault (Pháp)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 80,2 tỷ USD

Tài sản năm 2019: 107,7 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 27,5 tỷ USD 

Nguồn tài sản: LVMH
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thập kỷ, Jack Ma cuối bảng ảnh 10

1. Jeff Bezos (Mỹ)

Tài sản tăng thêm trong 10 năm: 97,4 tỷ USD 

Tài sản năm 2019: 109,7 tỷ USD 

Tài sản năm 2010: 12,3 tỷ USD 

Nguồn tài sản: Amazon
Theo VnEconomy