(BĐT) - Danh sách tỷ phú thế giới 2021 của Forbes có 2.755 người, trong đó hầu hết tốt nghiệp các trường đại học khắp nơi trên thế giới từ Đại học Al-Azhar ở Ai Cập đến Đại học Công nghệ Chiết Giang ở Trung Quốc.

Dưới đây là các trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới (Tổng giá trị tài sản của các tỷ phú tính tới ngày 5/3/2021).

10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 1

Đại học Harvard (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 29

Tổng giá trị tài sản: 207 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: Cameron Winklevos, Tyler Winklevos, Lloyd Blankfein, Steve Ballmer
10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 2

Đại học Pennsylvania (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 28

Tổng giá trị tài sản: 284,8 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: Donald Trump, Elon Musk, Gary Lauder, Laurene Powell Jobs
10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 3

Đại học Stanford (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 28

Tổng giá trị tài sản: 124,4 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: David Velez, Baiju Bhatt, Jerry Yang
10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 4

Đại học Yale (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 21

Tổng giá trị tài sản: 140,8 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: John, Valerie và Victoria Mars; Joe Tsai, Stephen Schwarzman
10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 5

Đại học Mumbai (Ấn Độ)

Số lượng tỷ phú: 20

Tổng giá trị tài sản: 162,8 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: Mukesh Ambani, Uday Kotak
10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 6

Đại học Cornell (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 18

Tổng giá trị tài sản: 65,1 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: Sandy Weill, Robert F. Smith, David Duffield
10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 7

Đại học Southern California (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 15

Tổng giá trị tài sản: 58,5 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: George Lucas, Walter Salles, Marc Benioff
10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 8

Học viên Công nghệ Massachusetts (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 14

Tổng giá trị tài sản: 104 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: Charles Koch, William Koch, John Oyler
10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 9

Đại học Princeton (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 11

Tổng giá trị tài sản: 288,4 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: Jeff Bezos, MacKenzie Scott, Eric Schmidt

10 trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất ảnh 10

Đại học California, Berkeley (Mỹ)

Số lượng tỷ phú: 11

Tổng giá trị tài sản: 82,6 tỷ USD

Một số tỷ phú nổi tiếng: Robert Langer, Tony Xu, Masayoshi Son, Gordon Moore