Tính đến hết năm 2016, tổng nợ công của Mỹ khoảng 19.900 tỷ USD, trong đó Trung Quốc, Nhật, Ireland... là những chủ nợ lớn nhất.
10 chủ nợ lớn nhất của Mỹ
Theo VnExpress