(BĐT) - Gói thầu QB05 Xây dựng tuyến đường từ Lộc Ninh đến Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (lần 3) vừa hoàn thành mở thầu.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 100,875 tỷ đồng, áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; do Ban Quản lý Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình mời thầu. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Minh Hà - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 là nhà thầu duy nhất dự thầu, với giá 99,408 tỷ đồng.