Đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ: Số 07 đường Trần Văn Ơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể:

3.1. Tài sản đấu giá: Giày thể thao; quần áo nữ và súng bắn kim các loại. (Có Bảng kê chi tiết kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm: 78.850.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng).

Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, Từ 8 giờ 00 phút ngày 14/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/5/2018 (trong giờ hành chính), tại Đội Quản lý thị trường Cơ động.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/5/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2 Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 11/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 21/5/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3 Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 21/5/2018, 22/5/2018 và 23/5/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 23/5/2018.

7.4 Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5 Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu của Trung tâm);

- CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/5/2018 tại Trung tâm.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người mua được tài sản dấu giá phải nộp số tiền còn lại vào tài khoản của Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa, Đội Quản lý thị trường Cơ động và Trang thông tin điện tử về tài sản công./.