Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất đối với ô đất nhà vườn ký hiệu ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội: Diện tích đấu giá: 3.262 m2; giá khởi điểm: 42.988.000 đồng/ m2; bước giá: 1.000.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 11.000.000.000 đồng; tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đ/ hồ sơ.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng (Tối thiểu qua 03 vòng đấu bắt buộc) theo phương thức trả giá lên.

3. Đối tượng tham gia đấu giá: Là Nhà đầu tư (Tổ chức kinh tế) có chức năng kinh doanh bất động sản thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 và theo quy định tại Phương án đấu giá đã được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt.

4. Phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

Từ 28/5/2018 đến ngày 29/6/2018 (giờ hành chính) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa (Cửa số 3) UBND quận Hoàng Mai. Địa chỉ: Số 8, ngõ 6, Phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Nhà đầu tư có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND Quận Hoàng Mai (http://www.hoangmai.hanoi.gov.vn).

Nhà đầu tư tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa (Cửa số 3) UBND quận Hoàng Mai. Địa chỉ: Số 8 ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Ngoài phong bì thư ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ô đất ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/6/2018 đến 29/6/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia. Số TK: 21210000338866 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với ô đất ĐNV2 thuộc khu di dân Đền Lừ III, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

6. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: 25, 26/6/2018 (giờ hành chính).

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00’, ngày 03/7/2018 (thứ Ba) tại Trụ sở UBND quận Hoàng Mai (Địa chỉ: Số 8, ngõ 6, Phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai. ĐT: 024.36.421.839.