(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường vừa yêu cầu tăng cường đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Mục đích nhằm bảo đảm các công trình thuỷ lợi an toàn, phát huy cao hiệu quả phục vụ sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế khác; đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, tiên tiến, hiện đại...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Bộ NN&PTNT yêu cầu các Sở NN&PTNT chủ trì, đề xuất, trình UBND cấp tỉnh thực hiện phương thức đặt hàng đối việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, hạn chế áp dụng phương thức giao nhiệm vụ; lựa chọn một số công trình thủy lợi có quy mô phù hợp, xây dựng phương án, lộ trình, kế hoạch cụ thể để áp dụng phương thức đấu thầu, qua đó, tổng kết rút kinh nghiệm.

Việc tăng cường đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được kỳ vọng mở rộng cánh cửa cho các thành phần kinh tế tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực này.