(BĐT) - Sáng ngày 12/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021 (NQ02). Phó Thủ tướng đề nghị trong tuần sau, các bộ ngành phải có báo cáo rà soát việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất đến đâu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, hiện còn không ít nhiệm vụ của các bộ ngành được giao trong NQ02 nhưng chưa có chuyển biến rõ rệt. Nhiều địa phương ban hành kế hoạch hành động không sát với yêu cầu, mang tình hình thức. NQ02 yêu cầu trước tháng 6/2019, các bộ ngành hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành nhưng chưa có ghi nhận đáng kể…

Tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng  gợi ý Bộ KH&ĐT xem xét đánh giá, xếp hạng việc thực hiện NQ02 của các bộ ngành, địa phương và công bố công khai trong thời gian tới.