(BĐT) - Cục Thuế Yên Bái vừa công khai 257 danh sách doanh nghiệp (DN) nợ trên 80,7 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 31/01/2019.
Yên Bái: 257 doanh nghiệp nợ hơn 80 tỷ đồng tiền thuế

DN có số nợ lớn nhất trong danh sách là Công ty TNHH xây dựng và tư vấn thiết kế Minh Công (mã số thuế 5200208815), nợ trên 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Minh Đạt (mã số thuế 5200282713), nợ trên 2,4 tỷ đồng…

Với hầu hết số DN nợ thuế được công khai đợt này, Cục Thuế Yên Bái đã thực hiện đầy đủ các bước cưỡng chế nợ thuế theo quy định, thậm chí kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cục Thuế Yên Bái cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp quản lý, thu hồi tiền nợ thuế như xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết đối với từng người nộp thuế trên từng địa bàn.

Đồng thời, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ công chức được giao nhiệm vụ quản lý thu hồi nợ thuế rà soát, phân loại tiền thuế nợ chính xác, đúng quy định, từ đó đề ra biện pháp đôn đốc thu phù hợp theo đúngquy định của Luật Quản lý thuế. Một trong những giải pháp là công khai danh sách các DN nợ thuế.