Yên Bái: 242 tỷ đồng nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình và huyện Lục Yên, với tổng mức đầu tư 242 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bên mời thầu đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi qua mạng chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 12 (giá gói thầu 59,32 tỷ đồng); Gói thầu số 13 (giá gói thầu 50,132 tỷ đồng) và Gói thầu số 14 (giá gói thầu 66,721 tỷ đồng), dự kiến mở thầu ngày 8/9/2022.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 40 km, mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian thực hiện dự kiến trong 4 năm.

Chuyên đề