Xử lý vi phạm đối với 1.416 phương tiện trong tháng 9

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) cho biết, trong tháng 9/2016, các Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã xử lý vi phạm đối với 1.416 phương tiện. 
Xử lý vi phạm đối với 1.416 phương tiện trong tháng 9

Trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng 1.203 xe; từ chối cấp phù hiệu 213 xe). Tính trong 9 tháng đầu năm 2016, các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 7.118 phương tiện (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 5.923 xe; từ chối cấp phù hiệu là 1.185 xe); thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 10 đơn vị.

Đáng chú ý, kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tại TCĐB trong tháng 9/2016 cho thấy, các phương tiện giao thông trong cả nước đã vi phạm quá tốc độ 74.400 lần.     

Chuyên đề

Kết nối đầu tư