(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Thực tế tại Phú Quốc vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng chưa được xử lý dứt điểm

Thực tế tại Phú Quốc vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng chưa được xử lý dứt điểm

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, Tỉnh đã xử lý được nhiều vụ việc vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự, xử lý nhiều tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm. Riêng lĩnh vực đất đai đã xử lý 231/308 vụ (đạt 75%), còn 77 vụ đang xác minh, củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý theo quy định. Lĩnh vực xây dựng đã xử lý 189/229 vụ (đạt 82,5%), còn 40 vụ đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định. Lĩnh vực lâm nghiệp đã xử lý 33 vụ (đạt 100%). UBND huyện Phú Quốc đã xử lý, luân chuyển nhiều cán bộ, công chức. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, xử lý cán bộ vi phạm chưa nghiêm và tình hình an ninh trật tự mới tạm ổn định.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng theo đúng quy định của pháp luật; vi phạm nào có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý. Các vi phạm mới phải kịp thời phát hiện, xử lý ngay, không để phát sinh thêm vi phạm.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự và kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền, nhất là công tác cán bộ.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc trong thời gian vừa qua.

UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên trước ngày 1/7/2020.