(BĐT) - Tại Kết luận Thanh tra vừa được công bố, Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong giai đoạn 2012 - 2014, UBND TP. Hà Nội đã có một số vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng dẫn đến nhiều chủ đầu tư sử dụng đất của Nhà nước đã từ lâu nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Đến ngày 31/12/2014, dự tính số tiền chưa nộp là 7.166.493 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm các đơn vị, các cá nhân có liên quan đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai trên địa bàn, dẫn đến các chủ đầu tư sử dụng đất của Nhà nước có nhiều vi phạm. Yêu cầu UBND TP. Hà Nội thực hiện các giải pháp để rà soát và thực hiện ngay việc xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư đã sử dụng đất của Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là đối với các dự án chủ đầu tư cố ý trốn tránh, chây ì thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Nếu có vi phạm phải có giải pháp xử lý kiên quyết, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự.