(BĐT) - Ngày 1/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì làm việc với 10 bộ, cơ quan ngang bộ về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật (nợ đọng) và có hiệu lực pháp luật từ 1/1/2021; tình hình xây dựng, trình các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 9 tháng năm 2020.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù nhiệm vụ lớn nhưng hiện không có văn bản nợ đọng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù nhiệm vụ lớn nhưng hiện không có văn bản nợ đọng

Theo VPCP, hiện các bộ, cơ quan còn nợ đọng 18/55 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, đang gây khó khăn, lúng túng trong việc thi hành. Bên cạnh đó, có 49 văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2021, hiện đã trình 2 văn bản; còn 47 văn bản chưa trình...

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đề nghị các bộ, cơ quan phải quyết liệt, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng này, không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết trước khi diễn ra kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Tại cuộc làm việc, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao quyết tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù nhiệm vụ lớn nhưng hiện không có văn bản nợ đọng, có 12 văn bản có hiệu lực từ 1/1/2021 và cho biết sẽ hoàn thành trong quý IV/2020.