Xem xét, xử lý kỷ luật nguyên giám đốc Sở Y tế và CDC Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên, nguyên giám đốc CDC Quảng Ngãi; xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Mến, nguyên giám đốc Sở Y tế.
Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy...
Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy...

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ra Thông cáo số 2-TC/UBKTTU về Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XX).

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế; các ông Nguyễn Xuân Mến, Phó Chủ tịch Thường trực UBMT TQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Y tế; Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế; Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế; Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (CDC Quảng Ngãi).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy: Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; việc thực hiện chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thấu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020-2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, dẫn đến Giám đốc CDC Quảng Ngãi vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Cá nhân các ông Nguyễn Xuân Mến, Hồ Minh Nên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên; xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Mến theo quy định của Đảng.

Trước đó, ngày 27/5/2022, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2014 đến tháng 9/2019. Qua đó, Thanh tra tỉnh này xác định việc đấu thầu tại Sở Y tế Quảng Ngãi có dấu hiệu thông thầu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chuyên đề