(BĐT) - Đó là một trong những yêu cầu đáng chú ý tại Văn bản số 1289/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc tiếp tục đẩy mạnh cho vay thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
NHNN yêu cầu các NHTM có vốn nhà nước chủ động đi đầu hạ lãi suất cho vay hỗ trợ thu mua lúa gạo xuống mức 6%/năm. Ảnh minh họa: Internet

NHNN yêu cầu các NHTM có vốn nhà nước chủ động đi đầu hạ lãi suất cho vay hỗ trợ thu mua lúa gạo xuống mức 6%/năm. Ảnh minh họa: Internet

Theo nội dung của văn bản trên, Thống đốc NHNN yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị/tổng giám đốc các ngân hàng thương mại (NHTM) và giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp phục vụ sản xuất, tiêu thụ lúa gạo.

Lãnh đạo các NHTM chỉ đạo giám đốc các chi nhánh NHTM tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo cân đối, ưu tiên tập trung bố trí đủ vốn cho vay trên tinh thần hỗ trợ các doanh nghiệp để có thêm nguồn vốn kịp thời thu mua tạm trữ, chế biến, xuất khẩu lúa, gạo vụ Đông - Xuân 2019, góp phần ổn định giá bán hợp lý cho nông dân; chủ động làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu lúa, gạo để có các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn như: xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay lưu vụ, tiếp tục cho vay mới, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng mức vốn cho vay thời vụ…

Bên cạnh đó phải tăng cường cho vay trung, dài hạn để hỗ trợ doanh nghiệp củng cố, mở rộng diện tích kho chứa, bảo quản, chế biến lúa, gạo. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng, nghiên cứu triển khai sản phẩm tín dụng cho vay lúa gạo, linh hoạt kỳ hạn cho vay phù hợp chu kỳ kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa, gạo, góp phần giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thực hiện nghiêm túc quy định của NHNN về trần lãi suất cho vay ưu đãi ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó có ngành lúa gạo; trên cơ sở khả năng tài chính, xem xét giảm lãi suất cho vay hỗ trợ cho các doanh nghiệp thu mua tạm trữ lúa, gạo vụ Đông - Xuân 2019. Các NHTM có vốn nhà nước chủ động đi đầu hạ lãi suất cho vay xuống mức 6%/năm. Tiếp tục xem xét cho vay ngắn hạn đối với các nhu cầu vốn bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất khẩu gạo phù hợp với các quy định hiện hành của NHNN về cho vay ngoại tệ đối với khách hàng là người cư trú.

Nội dung của Văn bản nêu rõ, NHNN yêu cầu các đồng chí chủ tịch hội đồng quản trị/tổng giám đốc các NHTM và giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về việc doanh nghiệp đủ điều kiện vay và cần được hỗ trợ vay vốn mà không tiếp cận được vốn vay để thu mua lúa, gạo vụ Đông - Xuân 2019 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.