(BĐT) - Tại Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém một số dự án chậm tiến độ ngành công thương vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa 3 dự án ngành công thương ra khỏi diện yếu kém.
Nhà máy DAP-1 Hải Phòng là 1 trong 3 dự án xem xét đưa ra khỏi diện yếu kém. Ảnh: Internet

Nhà máy DAP-1 Hải Phòng là 1 trong 3 dự án xem xét đưa ra khỏi diện yếu kém. Ảnh: Internet

Đó là Dự án Nhà máy DAP-1 Hải Phòng, Dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ và Dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước.

Đối với việc xử lý, quyết toán các hợp đồng EPC của 5 dự án, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các chủ đầu tư, tập đoàn, tổng công ty phải xử lý dứt điểm các tranh chấp hợp đồng này theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian phải hoàn thành xử lý 12 dự án, doanh nghiệp còn lại rất ít, nhiệm vụ rất phức tạp và khó khăn. Vì thế, các bộ, ngành, doanh nghiệp, ngân hàng cần đề cao trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xử lý.