Xây dựng phương án điều chỉnh giá phù hợp, tránh dồn vào tháng cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 348/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023.
Cần có phương án giảm thiểu tác động từ việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu đối với người nghèo và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Ảnh: Nhã Chi
Cần có phương án giảm thiểu tác động từ việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu đối với người nghèo và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, đối với các mặt hàng Nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường, các bộ, ngành phải có kế hoạch cụ thể về lộ trình, thời điểm điều chỉnh, mức độ điều chỉnh, tính toán tác động đến mặt bằng kinh tế - xã hội và mục tiêu kiểm soát lạm phát từng giai đoạn.

Việc điều chỉnh giá tránh dồn vào tháng cuối năm, hoặc dồn vào cùng một thời điểm để hạn chế tác động cộng hưởng, giảm bớt áp lực cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát các năm tiếp theo.

Đồng thời, cần có phương án giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với người nghèo và những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước những tác động từ việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương trong việc công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng hàng tháng, đảm bảo sát với biến động của thị trường và đầy đủ thông tin của các vật liệu cho công trình xây dựng giao thông; thực hiện các giải pháp bảo đảm cung cầu, bình ổn giá vật liệu xây dựng; phối hợp với các bộ, ngành kiểm soát nguồn cung đảm bảo nhu cầu vật liệu xây dựng cho việc triển khai các tuyến đường cao tốc để không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, nguồn vốn thi công của các công trình trọng điểm.

Chuyên đề