(BĐT) - Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Australia vừa thống nhất mở rộng hợp tác chiến lược tại Việt Nam với khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 5 triệu AUD nhằm hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Lễ ký kết giữa đại diện Chính phủ Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới

Lễ ký kết giữa đại diện Chính phủ Australia và Nhóm Ngân hàng Thế giới

Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, khoản hỗ trợ bổ sung này sẽ góp phần giải quyết những thách thức trước mắt và các nhu cầu quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn hậu Covid-19. Thông qua hỗ trợ khu vực tư nhân nâng cao khả năng kháng cự trước các cú sốc trong tương lai bằng việc cải cách cơ cấu, đẩy mạnh hội nhập thương mại, đổi mới sáng tạo, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam khôi phục tiềm năng của mình nhanh chóng và bền vững nhất.

Hoạt động này là một phần của cam kết 10,5 triệu AUD từ Chính phủ Australia cho nỗ lực phục hồi sau Covid-19 của Việt Nam, đã được bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia thảo luận với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vào ngày 5/6/2020.