Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 11 tháng đạt 19,68 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/11/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 25,1 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 0,4 điểm phần trăm so với 10 tháng và tăng 10,3 điểm phần trăm so với 9 tháng.
Tính đến 20/11/2022, có 994 lượt dự án đầu tư nước ngoài đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 9,54 tỷ USD. Ảnh: Tường Lâm
Tính đến 20/11/2022, có 994 lượt dự án đầu tư nước ngoài đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 9,54 tỷ USD. Ảnh: Tường Lâm

Trong đó, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện, vốn điều chỉnh tiếp tục tăng 18,9%.

Cụ thể, có 1.812 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký đạt hơn 11,5 tỷ USD, giảm 18%. Có 994 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 9,54 tỷ USD, tăng 23,3%. Có 3.298 lượt GVMCP của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp đạt gần 4,08 tỷ USD, giảm 4,8% về số lượt và 7% về vốn so với cùng kỳ năm 2021.

Cục ĐTNN cho biết, vốn thực hiện của các dự án ĐTNN ước đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số liệu này cho thấy các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính lũy kế đến ngày 20/11/2022, cả nước có 36.109 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 437,5 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt gần 271,3 tỷ USD, bằng 62% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Chuyên đề