Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 2 tháng đầu năm tăng 38,6%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến ngày 20/2/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã rót gần 2,54 tỷ USD vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tuấn Anh
Các nhà đầu tư nước ngoài đã rót gần 2,54 tỷ USD vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tuấn Anh

Cụ thể, có 405 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 55,2% so với cùng kỳ 2023), tổng vốn đăng ký đạt gần 3,6 tỷ USD (gấp hơn 2 lần). 159 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 19,5%), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 442,1 triệu USD (giảm 17,4%). 367 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 16,6%), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 255,4 triệu USD (giảm 68%).

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,41 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ và các ngành khác.

Vốn thực hiện của dự án ĐTNN ước đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính lũy kế đến ngày 20/2/2024, cả nước có 39.553 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt gần 300 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Chuyên đề