Vợ chồng ông Nguyễn Phú Thái - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng đứng tên quyền sử dụng 11 lô đất từ năm 2013 - 2018, nhưng chỉ kê khai 2 lô.
Ông Nguyễn Phú Thái - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng vừa nhận quyết định kỷ luật Khiển trách của UBKT Thành uỷ Đà Nẵng do không minh bạch trong việc kê khai tài sản, thu nhập

Ông Nguyễn Phú Thái - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng vừa nhận quyết định kỷ luật Khiển trách của UBKT Thành uỷ Đà Nẵng do không minh bạch trong việc kê khai tài sản, thu nhập

Ngày 19/6, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Phú Thái - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng do ông Thái đã vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Cụ thể, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Thái về thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng kết luận, từ năm 2013 - 2018, vợ chồng ông Thái đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 11 lô đất nhưng chỉ kê khai 2 lô, 9 lô còn lại không kê khai (đến nay vợ chồng ông Thái còn đứng tên 4 lô, 5 lô đã chuyển nhượng); không kê khai, giải trình số tiền 700 triệu đồng mua xe ô tô và hơn 124 triệu đồng trong tài khoản cá nhân tại thời điểm kê khai năm 2018; không kê khai, giải trình các khoản thu nhập không thường xuyên như tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, thù lao giảng dạy.

Những việc nêu trên vi phạm Nghị định 78 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quy định số 47 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm của ông Thái làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, đơn vị nơi ông công tác.

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng đã họp, thống nhất hình thức kỷ luật Khiển trách đối với ông Thái.

Theo Dân trí