(BĐT) - Ngày 25/5, Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (mã chứng khoán: VIT - sàn HNX) sẽ chốt đăng ký nhận cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán vào ngày 2/6/2021.

Với 19,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi 35,1 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông này để phát hành 30,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 10:15,64, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 10 quyền được mua 15,64 cổ phần mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/CP.

Năm 2020, Viglacera Tiên Sơn đạt 1.291 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 12% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 17,6%, xuống còn hơn 59 tỷ đồng. EPS đạt 3.047 đồng.