Viettel chọn nhà thầu thiết bị cho Dự án đầu tư phát triển khoa học công nghệ hơn 1.500 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi thực hiện 6 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư khoa học công nghệ (mã hiệu 013-20-TĐ-RDP-QS).

Trong 6 gói thầu, 1 gói thầu thuộc lĩnh vực phi tư vấn là Gói thầu số 186/2022/HKVT-PT Thuê gia công, tích hợp và đo kiểm điện, điện tử cho 24 sản phẩm (18,124 tỷ đồng).

5 gói thầu còn lại đều thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, gồm: Gói thầu số 185/2022/HKVT-PT Mua sắm sản phẩm cơ khí theo thiết kế (36,848 tỷ đồng); Gói thầu số 187/2022/HKVT-PT Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện - điện tử, cơ khí cho xe kiểm tra tự động (29,97 tỷ đồng); Gói thầu số 184/2022/HKVT-PT Mua sắm mạch PCB theo thiết kế (0,885 tỷ đồng); Gói thầu số 188/2022/HKVT-PT “Cung cấp thiết bị giả lập theo thiết kế (1,636 tỷ đồng); Gói thầu số 189/2022/HKVT-PT Cung cấp hệ thống huấn luyện mô phỏng theo thiết kế (6,694 tỷ đồng).

Về thời gian thực hiện hợp đồng, 3 gói thầu thực hiện trong 120 ngày (Gói thầu số 187, Gói thầu 188, Gói thầu 189), 2 gói thầu thực hiện trong 240 ngày (Gói thầu 185, Gói thầu 186), 1 gói thầu thực hiện trong 70 ngày (Gói thầu số 184).

Dự án 013-20-TĐ-RDP-QS có tổng mức đầu tư là 1.509 tỷ đồng. Viện Hàng không vũ trụ Viettel được giao làm chủ đầu tư Dự án.

Chuyên đề