(BĐT) - Sáng 17/7/2019, Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Phát triển cân bằng quốc gia trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc giai đoạn 2019 – 2024 đã diễn ra tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Thông qua MoU này, nhiều hoạt động hợp tác giữa hai bên sẽ được triển khai trong thời gian tới vì mục tiêu phát triển cân bằng, bền vững.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (bên phải) và Chủ tịch UBPTCBQG Song Jae Ho ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Đức Trung

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (bên phải) và Chủ tịch UBPTCBQG Song Jae Ho ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Đức Trung

Ủy ban Phát triển cân bằng quốc gia (Ủy ban) được thành lập năm 2003 nhằm mục đích tư vấn cho Tổng thống Hàn Quốc về các chính sách quan trọng liên quan đến việc thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của các vùng miền.

MoU vừa được ký kết sẽ hình thành cơ sở hợp tác giữa Bộ KH&ĐT và Ủy ban trong việc trao đổi thông tin về các chính sách thành công của hai Chính phủ; các vấn đề, sự kiện, thành tựu liên quan đến các  chính sách quan trọng; hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế và các công việc khác liên quan đến mục đích hợp tác giữa hai bên. 

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác vì mục tiêu phát triển cân bằng, bền vững ảnh 1

Thông qua MoU, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác nhằm mục đích phát triển cân bằng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, dựa trên nguyên tắc chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Ảnh: Đức Trung

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, MoU có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam. Trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế và hội nhập sâu rộng hiện nay ở Việt Nam, việc phát triển cân bằng, bền vững luôn là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho Chính phủ cũng như Bộ KH&ĐT.