(BĐT) - Hội nghị Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) về kỹ năng xanh hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững vừa được Bộ LĐTB&XH tổ chức tại Hà Nội.
Việt Nam hướng đến phát triển kinh tế bền vững

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH nêu rõ: Hội nghị này nhằm kết nối Á - Âu trong nỗ lực chung để cụ thể hóa những chỉ đạo, định hướng của các nhà lãnh đạo ASEM. Theo ông Đào Ngọc Dung, tại Việt Nam, với sự phát triển của Chiến lược tăng trưởng xanh, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định sự cần thiết phải giải quyết những thách thức môi trường và kinh tế - xã hội bằng cách trao vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững. Việt Nam xác định phát triển kinh tế không bằng mọi giá, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.