(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Được biết, theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, trong năm 2018 và năm 2019, Công ty đã cho Công ty TNHH Thảo Viên - cổ đông lớn nắm giữ 29,92% vốn điều lệ - vay với tổng số tiền là 18,5 tỷ đồng.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này là 100 triệu đồng.