(BĐT) - Ngày 8/6 tới, Công ty CP Thép Vicasa - Vnsteel (mã chứng khoán: VCA) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10%.  Thời gian thanh toán là ngày 22/6.

Với 15,18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 15,18 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã đặt ra kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể: sản xuất phôi thép đạt 180 nghìn tấn, sản xuất thép cán đạt 170 nghìn tấn, lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỷ đồng, cổ tức chi trả tỷ lệ 7%.

Kết thúc quý I/2021, trong bối cảnh kinh doanh thuận lợi chung của ngành thép, giá các loại liên tục tăng cao và nhu cầu tiêu thụ tốt, tổng doanh thu của Công ty đạt 688 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 43%. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ đồng.