(BĐT) - Một nhà thầu cho rằng hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Thiện Mỹ A, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng có nhiều tiêu chí chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu. Gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm bên mời thầu (BMT), Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng HIHD (Tư vấn HIHD) lập HSMT.
Sau khi rà soát, hồ sơ mời thầu đã được điều chỉnh: bỏ các yêu cầu về ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cát san lấp, về bảo hiểm xã hội của nhân sự và giấy xác nhận khảo sát hiện trường. Ảnh: Nhã Chi

Sau khi rà soát, hồ sơ mời thầu đã được điều chỉnh: bỏ các yêu cầu về ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cát san lấp, về bảo hiểm xã hội của nhân sự và giấy xác nhận khảo sát hiện trường. Ảnh: Nhã Chi

Theo Nhà thầu, phần tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, HSMT yêu cầu: “Đối với cát san lấp: có cam kết đầy đủ về chủng loại vật tư và hợp đồng nguyên tắc ký trực tiếp với đơn vị cung cấp có giấy phép khai thác cát hoặc với đơn vị có hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp có giấy phép khai thác cát (kèm theo giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị cung cấp và giấy phép khai thác cát còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu)”.

Nhà thầu cho rằng, Gói thầu Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Thiện Mỹ A không có hạng mục san lấp mặt bằng, khối lượng cát lấp ít thì các nhà cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn đảm bảo cung cấp đủ nguồn vật liệu cho công trình. HSMT đưa ra yêu cầu này là “giấy phép con”, có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu: “Đối với các nhân sự huy động cho Gói thầu, đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu về bảo hiểm xã hội thể hiện nhân sự có tham gia bảo hiểm xã hội tại đơn vị nhà thầu/đơn vị chủ quản ít nhất đến hết năm 2020 khi có yêu cầu của BMT”. Theo Nhà thầu, yêu cầu này không tuân thủ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, HSMT yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh tính khả thi, hợp lý của các biện pháp kỹ thuật thi công: giấy khảo sát hiện trường có xác nhận của BMT. “Giấy khảo sát hiện trường có xác nhận của BMT là giấy phép con nhằm kiểm soát tất cả các nhà thầu tham dự thầu, không minh bạch trong đấu thầu và có thể nhằm mục đích loại các nhà thầu lạ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu ruột trúng thầu”, Nhà thầu bức xúc cho biết.

Động thái điều chỉnh HSMT theo hướng bỏ đi các tiêu chí dẫn tới phát sinh “giấy phép con” trong đấu thầu của BMT là kịp thời. Qua câu chuyện này, việc lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực giúp xây dựng HSMT chuẩn mực, tuân thủ nghiêm quy định để lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu, cạnh tranh, minh bạch là điều cần quan tâm.

Ngày 4/3/2021, Tư vấn HIHD có văn bản làm rõ ý kiến của Nhà thầu. Tại văn bản này, Tư vấn HIHD gần như bảo lưu toàn bộ các tiêu chí đã đưa ra trong HSMT và bác bỏ các ý kiến của Nhà thầu.

Cụ thể, về yêu cầu đối với vật liệu cát san lấp, Tư vấn cho rằng quy định như vậy là để ngăn ngừa nạn khai thác cát trái phép, bảo vệ môi trường.

Về yêu cầu bảo hiểm xã hội, Tư vấn cho rằng, trong thời gian qua, khi đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của một số gói thầu, đơn vị này nhận thấy có một vài nhân sự bố trí cho gói thầu của hai nhà thầu trùng khớp nhau... Trong trường hợp này, thông tin bảo hiểm xã hội là căn cứ để xác định nhà thầu vi phạm.

Riêng yêu cầu giấy khảo sát hiện trường có xác nhận của BMT, Tư vấn cho rằng, nội dung này nằm trong phần chỉ dẫn, mang tính khuyến khích nhà thầu thực hiện chứ không đưa vào tiêu chí kỹ thuật, không nhằm mục đích để loại nhà thầu.

Dù văn bản của Tư vấn HIHD bảo lưu HSMT, ngày 5/3/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng và Nhà thầu kiến nghị. Theo đó, sau khi rà soát, HSMT đã được điều chỉnh. Cụ thể là bỏ tiêu chí đánh giá đối với vật liệu cát san lấp; bỏ tiêu chí đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu về bảo hiểm xã hội các nhân sự huy động cho Gói thầu và bỏ tiêu chí giấy xác nhận khảo sát hiện trường có xác nhận của BMT.

Gói thầu nêu trên đóng thầu vào ngày 11/3/2021. Động thái điều chỉnh HSMT theo hướng bỏ đi các tiêu chí dẫn tới phát sinh “giấy phép con” trong đấu thầu của BMT là kịp thời. Qua câu chuyện này, việc lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực giúp xây dựng HSMT chuẩn mực, tuân thủ nghiêm quy định để lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu, cạnh tranh, minh bạch là điều cần quan tâm.