(BĐT) - Ngày hôm nay (11/9), Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chính thức khai mạc và dự kiến kéo dài đến hết ngày 20/9/2017. Tại phiên họp lần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về nhiều dự án luật, trong đó có Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ giúp hình thành khu vực tăng trưởng với phương thức quản lý mới. Ảnh: Đỗ Giang

Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ giúp hình thành khu vực tăng trưởng với phương thức quản lý mới. Ảnh: Đỗ Giang

Theo hồ sơ được Bộ KH&ĐT trình xin ý kiến UBTVQH, Luật Đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt sẽ cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để áp dụng đối với 3 đơn vị là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Luật sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập, phát triển, quản lý và hoạt động của 3 đơn vị này. Từ đó, hình thành khu vực tăng trưởng với phương thức quản lý mới và ổn định trong một thời gian dài; tạo ra được giá trị mới và gia tăng cao trong một thời gian ngắn để bắt kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới... Những quy định của Luật cũng sẽ tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới… Từ thực tiễn phát triển của các đơn vị nêu trên, có thể nhân rộng trong cả nước những thể chế, chính sách và mô hình quản lý phù hợp, hiệu quả.

Ngoài Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, phiên họp lần này sẽ thảo luận về nhiều dự án, văn bản luật quan trọng khác như Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Hành chính công;… UBTVQH cũng cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng…