(BĐT) - Ngày 14/6/2021, tại Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ảnh: Lâm Hiển

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ảnh: Lâm Hiển

Báo cáo với UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, nguyên tắc đầu tiên là ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 những dự án cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu của Quốc hội, UBTVQH; thực hiện các cam kết quốc tế; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thứ hai là bảo đảm tính khả thi của chương trình, tránh dồn nhiều dự án vào Chương trình năm 2021 hoặc dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan soạn thảo, thẩm tra hoặc vào kỳ họp cuối năm; không nên bổ sung các dự án vào Chương trình kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ.

Sau khi thảo luận, UBTVQH đã nhất trí về việc bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và cũng nhất trí với dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung để giải trình, làm rõ việc kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị; một số công việc đã được giao nhưng quá hạn chưa thực hiện như trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai và nhiều dự án khác.